Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych – szkolenia i audyt

Ograniczamy ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej w związku z niewłaściwą ochroną danych. Oferujemy kompleksowe usługi związane ze sporządzeniem i wdrożeniem wewnętrznej Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Podstawą prawną naszych działań jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wydane w oparciu o delegację ustawową przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 

Usługi

 

Korzyści

 

Współpraca

Rozpoznajemy problemy i opracowujemy rozwiązania. Pracujemy z ludźmi i szczegółowo badamy rzeczywiste uwarunkowania i potrzeby wynikające ze specyfiki realizowanych przez nich zadań. Przygotowujemy przemyślane i funkcjonalne procedury. Ponadto pozostajemy w ciągłym kontakcie z naszymi klientami i na bieżąco analizujemy środki ochrony danych osobowych w celu zapewnienia wymaganego przez prawo poziomu bezpieczeństwa informacji przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak najwyższej swobody i płynności w zakresie codziennego funkcjonowania firmy.

 

Do ochrony danych osobowych podchodzimy kompleksowo, zawsze szczegółowo analizując przepisy dotyczące konkretnych, właściwych dla danej branży zagadnień. Stykamy się na co dzień z przypadkami przetwarzania danych wrażliwych. Jesteśmy w stanie przygotować Politykę pod każdy profil działalności.
 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JTC Jacek Trzeciak z siedzibą w Poznaniu, ul. Sianowska 4a, 60-431 Poznań w celu informacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).logo ue1 logo ue2