Innowacyjna gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE

„JTC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Trzeciak realizuje projekt pn.

Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w firmie JTC celem integracji systemu firmy z partnerami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.”

 

Projekt polega na stworzeniu i wdrożeniu innowacyjnego systemu B2B obejmującego swym zakresem 3 procesy biznesowe między firmą „JTC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Trzeciak a partnerami (Zarządzanie realizacją zleceń administrowania, Rozliczenia, Zarządzanie sprzedażą usług). Stworzony system B2B będzie integrował system informatyczny firmy „JTC” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Trzeciak z systemami informatycznymi partnerów biznesowych.

 

Projekt jest realizowany w okresie 01-09-2011 – 30-11-2012.

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od:

Blanka Margraf-Krzyżaniak email: blanka@jtc.com.pl

 


Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

www.parp.gov.pl www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl/ www.europa.eu

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO