Małe i średnie firmy

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ponosisz odpowiedzialność karną za ochronę danych osobowych znajdujących się w twoim posiadaniu. Nie ryzykuj surowych grzywien. JTC przygotuje i wdroży Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych w twojej firmie.

 

Wsparcie

Wskażemy problemy procesu przetwarzania danych osobowych i zaproponujemy ich rozwiązania. Opracujemy procedury w taki sposób, aby były zrozumiałe i praktyczne. Przygotujemy wymaganą ustawowo dokumentację. Zajmiemy się rejestracją zbiorów i prowadzeniem sprawozdawczości do GIODO.

 

Odpowiedzialność

Umożliwimy ci przeniesienie znacznej części odpowiedzialności z kierownictwa firmy na wyznaczonego specjalistę JTC – Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W ramach outsourcingu przejmiemy wszystkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych w maksymalnym dopuszczonym przez prawo wymiarze.

 

Wiedza

Przeszkolimy i uświadomimy pracowników firmy, a także będziemy wspierać ich w szerokim zakresie – od interpretacji przepisów, przez przygotowanie i wyposażenie stanowisk pracy, aż po doradztwo w codziennych sprawach.

 

Pracuj spokojnie. Działaj zgodnie z prawem.
Skontaktuj się z nami i sprawdź możliwości współpracy

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz wydane w oparciu o delegację ustawową przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Grundfos Pompy Sp. z o.o.

„Z firmą JTC której właścicielem jest Jacek Trzeciak współpracujemy od 2000r. w zakresie dostaw sprzętu komputerowego i serwisu instalacji sieciowej. […] Usługi wykonywane przez pracowników JTC odpowiadają naszym wysokim wymaganiom w zakresie profesjonalności i jakości. Wysoko cenimy także usługi konsultingu informatycznego w zakresie sprzętu komputerowego i sieci strukturalnych, które są wynikiem wysokiego poziomu wiedzy technicznej i informatycznej pracowników P.H.U. JTC.”

Dyrektor Finansowy

Szymon Ułanowski