Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

„JTC” Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Jacek Trzeciak

informuje o zrealizowaniu projektu pn.

Poprawa procesu obsługi klientów „JTC” Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe Jacek Trzeciak poprzez wdrożenie innowacyjnego oprogramowania CRM z modułami dodatkowymi

Projekt dotyczył zakupu usługi wdrożenia oprogramowania CRM służącego do zarządzania relacjami z klientami. Inwestycja umożliwiła synchronizację procesów handlowych w firmie oraz poprawę jakościową procesu obsługi klientów.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013 ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA